Aktuality SHMÚ

Rekordné hodnoty skleníkových plynov

12.12.2008 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | MV
Rekordné hodnoty skleníkových plynov

Od 1. do 12. decembra sa v poľskej Poznani pod záštitou OSN konala Konferencia o klimatických zmenách. 

Priniesla niekoľko zaujímavých , ale zároveň znepokojujúcich informácií. Svetová meteorologická organizácia priniesla na konci novembra informáciu, že koncentrácia CO2 a NOX dosiahla nové maximálne hodnoty v uplynulom roku a metán mal najvyšší ročný prírastok za posledné desaťročie. Vládna štúdia USA zase na začiatku decembra upozornila, že aj napriek silnému varovaniu občianskych aktivistov a určitým zmenám v štátnej politike USA v roku 2007 sa zvýšila produkcia skleníkových plynov o viac ako 1.4 % oproti roku 2006. Najdôležitejší skleníkový plyn - CO2, ktorý sa najviac podieľa na zvyšovaní celkovej teploty, sa zvýšil o 0.5 % oproti roku 2006. Metán, plyn , ktorý sa tvorí ľudskou činnosťou, ale aj procesmi v prírode, prekonal maximálnu hodnotu, ktorá bola doposiaľ najvyššia v roku 1998. Vedci varujú. že pokračujúce otepľovanie atmosféry Zeme spôsobené skleníkovými plynmi prinesie roztopenie ľadovcov v okolí pólov, ale následne aj zvýšenie hladiny morí v určitých častiach Zeme. To môže mať za následok, že niektoré ostrovy, ale aj prímorské oblasti zmiznú zo zemepisných atlasov. Môže sa zmeniť aj salinita morskej vody, čo zase môže mať nepriaznivý vplyv na množstvo a vývoj určitých morských živočíchov. V našich zemepisných šírkach to môže priniesť zvýšenie počtu extrémnych javov v počasí- viac prívalových zrážok a povodní, ale aj dlhšie trvajúce suchá. Jedným z dôsledkov bude aj presun priemernej hranice trvalej snehovej pokrývky v zimných mesiacoch do vyšších polôh, v Alpskej oblasti až do výšky cca 1500 m. Za dobrým a kvalitným snehom budeme musieť vyšliapať vyššie. Časť vedcov - klimatológov tvrdí, že podobné procesy už naša zemeguľa prekonávala aj v minulosti, že sa nedeje nič neobvyklé a že si s tým sama poradí. Iná skupina vedcov však poukazuje na príliš rýchly nástup týchto zmien, ktorý v minulosti nebol pozorovaný, a preto vidia jeho pôvod len v činnosti človeka. Nech už sú príčiny prebiehajúcich zmien akékoľvek, treba ich zmierniť, aby sa v prírode mohli poprechádzať aj naši vnuci.