Aktuality SHMÚ

Začlenenie medzinárodnej fenologickej stanice Global Phenological Monitoring (GPM) v Banskej Bystrici do medzinárodnej fenologickej siete International Phenological Garden (IPG)

6.2.2024 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | MGR. ZORA SNOPKOVÁ, PHD.
Začlenenie medzinárodnej fenologickej stanice Global Phenological Monitoring (GPM) v Banskej Bystrici do medzinárodnej fenologickej siete International Phenological Garden (IPG)
Fenologické pozorovania sú cenným zdrojom informácií pri monitorovaní a objasňovaní priebehu životných prejavov drevín a rastlín. Slúžia na zachytenie časového priebehu fenologických fáz v danej oblasti.

Zmena klímy má obrovský vplyv na prírodu. Najvýznamnejším príkladom sú zmeny vo fenológii rastlín. Existuje preukázateľná súvislosť napríklad medzi nástupmi jarných fenologických fáz a teplotou vzduchu, zrážkami. Tieto zmeny sa často vysvetľujú genetickými variáciami rôznych jedincov rastlín a drevín. Na vylúčenie tohto vplyvu boli vytvorené fenologické siete, ako napríklad sieť Medzinárodných fenologických záhrad Európy (IPG) alebo program globálneho fenologického monitorovania (GPM).

Slovenský hydrometeorologický ústav sa zapojil do projektu GPM pozorovaní v roku 2002, kedy bola založená fenologická stanica v Banskej Bystrici. Na stanici prebehla výsadba geneticky homogénnych kultúrnych ovocných drevín, ktoré tvoria nosnú časť pozorovacieho programu. GPM stanice boli zakladané v blízkosti meteorologických staníc, čo umožňuje vzájomné porovnávanie fenologických a meteorologických údajov (obr.1).

Pozorovania na medzinárodnej fenologickej stanici v Banskej Bystrici sú vykonávané nepretržite od roku 2003. Na stanici sa pozoruje z nosného programu ríbezľa bielačerešňa višňová, z doplnkového programu všetky doporučené druhy (hamamel virgínsky, vres obyčajný, zlatovka previsnutá, orgován obyčajný, pajazmín vencovitý a snežienka jarná), pričom sa sledujú fenologické fázy: pučanie listov (listové puky BBCH 07 a kvetné puky BBCH 53), prvé listy (BBCH 11), začiatok kvitnutia (BBCH 60) všeobecné kvitnutie (BBCH 65), koniec kvitnutia (BBCH 69), zberová zrelosť plodov (BBCH 87), žltnutie listov (BBCH 94) a opad listov (BBCH 95).

Obr.2: Nástup začiatku kvitnutia snežienky jarnej a počet dní so snehovou pokrývkou (december - marec) v období rokov 2003 až 2017 v Banskej Bystrici (GPM)

Počas januára 2024 sa medzinárodná sieť fenologických staníc GPM staníc stala novou súčasťou medzinárodných fenologických staníc siete IPG (https://ipg.ku.de/en/). Týka sa to teda aj fenologickej stanice v Banskej Bystrici, ktorá je jediná tohto typu na Slovensku. Pričom pozorovanie na stanici ostáva nezmenené.

Fenologické pozorovania sú dôležitou súčasťou klimatologického monitoringu. Ich výsledky pomáhajú pri skúmaní a posudzovaní prírodných podmienok a ich zvláštností v rôznych oblastiach Slovenska.