Aktuality SHMÚ

Hydrologická situácia na Dunaji a Morave 7.6.2024 k 8:00 hod.

7.6.2024 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | SHMU, ODBOR HYDROLOGICKÉ PREDPOVEDE A VÝSTRAHY
Hydrologická situácia na Dunaji a Morave 7.6.2024 k 8:00 hod.
Na hornom úseku Dunaja je mierny pokles až pokles, v strednej časti je ustálenosť a následne kulminácia, v dolnej časti Dunaja je mierny vzostup. Na Morave je mierny pokles, v dolnej časti Moravy je mierny pokles pri vysokom vodnom stave.

Aktuálne je na Dunaji v Devíne vodný stav 658 cm, stanica nie je v SPA, v Bratislave 708 cm pri prekročenom 1. SPA, v Medveďove 713 cm pri prekročenom 1. SPA, v Komárne 633 cm pri prekročenom 1. SPA, v Štúrove 550 cm pri prekročenom 2. SPA a na Morave v Devínskej Novej Vsi 535 cm pri prekročenom 1. SPA.

Vývoj

Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame v dolnej časti úseku Dunaja mierny vzostup a postupne prechod do kulminácie v nočných až doobedňajších hodinách, v strednej časti pokles po kulminácii, v hornej  časti mierny pokles vodných hladín. Na Morave v hornej a strednej časti očakávame ustálenosť až mierny vzostup, v dolnej časti mierny pokles.

Aktuálne vodné stavy vo vodomerných staniciach štátnej hydrologickej siete spravovanej SHMÚ a predpovede vodných stavov v týchto staniciach sú uvedené na stránke SHMU/Hydrologické spravodajstvo/Vodomerné stanice

Hydrologické výstrahy sú dostupné na stránke SHMÚ.

Prietoky počas celej povodňovej situácie merajú hydrológovia SHMÚ priamo v teréne vo vodomerných staniciach Bratislava –Dunaj, Medveďov – Dunaj, Komárno – Dunaj, Komárno – Váh, Štúrovo – Dunaj.

Situáciu monitorujeme a poskytované informácie priebežne aktualizujeme podľa potreby.