Aktuality SHMÚ

Najnovšia správa WMO

8.6.2024 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | LÍVIA LABUDOVÁ
Najnovšia správa WMO
Globálna teplota pravdepodobne občasne prekročí +1,5 °C nad úroveň predindustriálnej éry počas nasledujúcich 5 rokov, avšak cieľ Parížskej klimatickej dohody stále nie je stratený.

Ženeva, 5. jún 2024 (WMO) - Podľa najnovšej správy WMO, je až 80 % pravdepodobnosť, že globálna teplota občasne prekročí +1,5 °C spred predindustriálneho obdobia (1850 – 1900) počas nasledujúcich 5 rokov. Je to silné varovanie, že sa približujeme k hranici uvedenej v Parížskej klimatickej dohode, ktorá sa vzťahuje k nárastu dlhodobého priemeru teploty vzduchu (na úrovni niekoľkých dekád), nie priemeru jedného až piatich rokov. Krátkodobé prekročenie uvedenej hranice však ešte neznamená, že ročná priemerná globálna teplota presiahne +1,5 °C oteplenie natrvalo (jeden z cieľov Parížskej dohody z roku 2015).

Globálna teplota vzduchu pre každý z rokov 2024 – 2028 bude pravdepodobne v intervale +1,1 až +1,9 °C nad priemerom 1850 – 1900. Správa WMO taktiež uvádza, že je pravdepodobné (na úrovni 86 %), že aspoň jeden z nasledujúcich 5 rokov bude globálne teplejší ako zatiaľ globálne najteplejší rok 2023. Existuje 47 % pravdepodobnosť, že globálna teplota počas celého tohto 5-ročného obdobia rovnako presiahne úroveň +1,5 °C. To je nárast oproti predchádzajúcej správe WMO, ktorá uvádzala 32 % pravdepodobnosť pre roky 2023 – 2027.

Pravdepodobnosť prekročenia hranice +1,5 °C počas nasledujúcich 5 rokov neustále rastie od roku 2015, kedy sa ešte rovnala nule. Pre roky 2017 – 2021 to bola pravdepodobnosť 20 % a pre roky 2023 – 2027 sa rovnala 66 %. Ako už bolo uvedené, najnovšia správa WMO ju uvádza na úrovni 80 %. Správa bola vypracovaná britskou meteorologickou organizáciou Met Office, ktorá je vedúcou organizáciou WMO pre ročné a dekádové klimatické predikcie.

Správa WMO je v zhode s príhovorom generálneho tajomníka Organizácie spojených národov, Antónia Guterresa, ktorý uviedol: „Hráme ruskú ruletu s našou planétou. Potrebujeme výjazd z tejto diaľnice, ktorá smeruje do klimatického pekla. Dobrou správou je, že máme stále kontrolu nad volantom. Boj o kritický nárast teploty vzduchu +1,5 °C bude vyhraný, alebo prehraný počas tejto dekády (dvadsiate roky, pozn. redaktora) – pod dohľadom súčasných lídrov.“ Guterres podporil aj dôkaz klimatickej služby EÚ – Copernicus, že posledných 12 mesiacov (jún 2023 až máj 2024; Obr. 1) nastavilo nový globálny rekord, ktorý dosiahol +1,63 °C z obdobia predindustriálnej éry (Obr. 2).

Obr. 1: Priemerná mesačná globálna teplota vzduchu počas posledných 12 mesiacov v porovnaní s predindustriálnou érou.

Obr. 2: Nárast 12-mesačného kĺzavého priemeru globálnej teploty vzduchu v porovnaní s predindustriálnou érou.

Ako uviedla zástupkyňa generálnej sekretárky WMO, Ko Barrett: „Za týmito štatistikami je bezútešná realita, že sme úplne mimo trasy za cieľmi Parížskej dohody. Musíme urgentne znížiť množstvo emisií skleníkových plynov, alebo zaplatíme neuveriteľne vysokú cenu v podobe biliónov dolárov ekonomických škôd, miliónov životov, ktoré budú zasiahnuté rastúcim počtom extrémov počasia a rozsiahlej devastácie životného prostredia a biodiverzity.“ Ko Barrett dodala, že: „Je dôležité zdôrazniť, že hranica +1,5 °C z Parížskej dohody ešte nie je úplne stratená, pretože tá sa vzťahuje na dlhodobý priemer niekoľkých dekád.“

Už súčasná úroveň globálneho oteplenia má negatívne klimatické dopady. Tie zahŕňajú extrémnejšie vlny horúčav, extrémne úhrny zrážok a suchá, redukciu ľadovcov a morského ľadu, zrýchľovanie rastu hladiny morí a ohrev oceánov.

„Žijeme v bezprecedentnej dobe, ale máme aj bezprecedentné schopnosti na monitoring klímy, ktorý môže pomôcť v klimatickej akcii. Táto postupnosť najteplejších mesiacov sa bude pamätať ako porovnateľne chladné (v kontexte toho, čo nás čaká na konci tohto storočia), avšak ak sa nám podarí stabilizovať koncentrácie skleníkových plynov vo veľmi blízkej budúcnosti, mohli by sme byť schopní vrátiť sa k týmto „chladným“ mesiacom na konci storočia.“, povedal Carlo Buontempo, riaditeľ Copernicus Climate Change Service.

Globálna teplota posledného roku bola zosilnená aj silným javom El Niňo. Najnovšia prognóza WMO očakáva nástup La Niňa a návrat k relatívne chladnejším podmienkam v tropickom Pacifiku, ale vyššia globálna teplota nasledujúcich 5 rokoch reflektuje pokračujúce otepľovanie v dôsledku rastu koncentrácií skleníkových plynov.