Aktuality SHMÚ

Významné denné a mesačné úhrny zrážok v júni 2024

27.6.2024 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | AUTORI: PAVEL FAŠKO, MAROŠ TURŇA, JURAJ HOLEC, JOZEF PECHO
Významné denné a mesačné úhrny zrážok v júni 2024
V oblasti dolných častí povodia Váhu, Nitry a Žitavy sme v stredu 26.6.2024 zaznamenali mimoriadne až extrémne vysoké denné úhrny zrážok. Ich hodnoty sa na viacerých miestach blížili k 100 mm a na niektorých staniciach boli ešte vyššie (napr. Nesvady-Aňala 115,0 mm).

Podľa radarových odrazov v niektorých lokalitách mohli byť úhrny zrážok ešte vyššie. V Nitre a Hurbanove dosiahol 26. júna 2024 denný úhrn zrážok 99,0 mm a 95,4 mm. V obidvoch prípadoch sú to absolútne najvyššie denné úhrny zrážok na týchto meteorologických staniciach aspoň od roku 1951, resp. 1872.

Pri použití Gumbelovho rozdelenia na analýzu maximálnych denných úhrnov zrážok z Hurbanova za obdobie rokov 1872 až 2024 sa hodnota denného úhrnu zrážok 95,4 mm vyskytuje na tejto meteorologickej stanici približne raz za 500 rokov.

Z priebežných úhrnov zrážok zaznamenaných v tohtoročnom júni vyplýva, že v Nitre bude mesačný úhrn zrážok v júni 2024 najvyšším mesačným úhrnom na tejto meteorologickej stanici aspoň od roku 1961. Od 1.6.2024 do 26.6.2024 tam napršalo 226,7 mm a z toho vyplýva, že doterajší rekord mesačného úhrnu zrážok v Nitre 158,0 mm z mája 2010 bude výrazne prekonaný. Dlhodobý priemerný ročný úhrn zrážok 1991 – 2020 v Nitre predstavuje 559 mm. Takže približne 40 % ročného úhrnu zrážok spadlo teraz za necelý jeden mesiac. V Hurbanove zatiaľ priebežný úhrn zrážok v tohtoročnom júni nedosiahol absolútne najvyšší mesačný úhrn zrážok (199,7 mm v máji 2010), ale určite tam bude prekonaný najvyšší mesačný úhrn zrážok za mesiac jún. Od 1.6.2024 do 26.6.2024 napršalo v Hurbanove 169,6 mm a doteraz platný rekord mesačného úhrnu zrážok v júni od roku 1872 tam bol 168,9 mm.

Nebezpečným prejavom týchto dažďov bola ich intenzita, ktorá krátkodobo v niektorých lokalitách dosiahla takmer 4 mm za minútu, čo predstavuje podľa Wussowovej klasifikácie katastrofický lejak.