Aktuality SHMÚ

06 AUG 2012

Klimatologické rekordy prekonané v júli 2012 na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | 6.8.2012 | ANALÝZA | BOCHNÍČEK, O., BURIAN, L., VALÁŠEK, E.

Mesiac júl 2012 prekonal doteraz zaznamenané klimatologické hodnoty umiestnené v DB informačnom systéme SHMÚ v nasledujúcich charakteristikách a dňoch:

Poznámka:

Vyjadrenie je informatívneho charakteru a neslúži ako dôkazový materiál v súdnych sporoch.

Nasledujúce hodnotenie pozorovaných a meraných meteorologických prvkov vychádza z operatívneho spravodajstva tzv. Inter-ových staníc, ktorých je v súčasnosti v sieti SHMÚ aktívnych 57.

Program pozorovania je zameraný na teplotu vzduchu, vlhkosť vzduchu, vietor, oblačnosť, atmosférické javy, slnečný svit, výpar vody, atmosférické zrážky, stav pôdy, teplotu pôdy, tlak vzduchu a pod.

V tabuľke uvádzame len tie dni, kedy bol prekonaný denný rekord spomenutej veličiny (meteorologického prvku, resp. klimatologickej charakteristiky). Pre operatívnosť poskytnutia informácie sú údaje porovnávané len z obdobia, odkedy sú uložené v databáze IS KMIS (resp. IS KOaK). Taktiež je zohľadnené hľadisko kompletnosti (neprerušený rad) pozorovaného obdobia. Preto stanice s kratším časovým radom pozorovania alebo rady s prerušením nie sú do hodnotenia zaradené.

V nasledujúcich tabuľkách sú vyznačené dni kedy bol prekonaný rekord (pozri legendu a mapu staníc).

Maximálna nočná teplota vzduchu:

Obdobie veľmi teplých nočných teplôt vzduchu (z pohľadu dostupnosti údajov správ INTER v DB od roku 1970) bolo najmä v prvej dekáde mesiaca, kedy teploty často neklesli pod 20°C:

Ostatné charakteristiky sú za obdobie vyznačené v mape siete klimatologických staníc (dole).

Maximálna teplota vzduchu:

Obdobie prvej dekády mesiaca júl bolo charakteristické prílevom veľmi teplého vzduchu z juhu, často pred prechodom frontálneho systému postupujúceho do strednej Európy od západu.

Synoptická situácia (vľavo) a Počasie a teplota vzduchu (vpravo) zo dňa 1.7.2012:

Zdroj: ČHMÚ

Geopotenciálna výška a teplota vzduchu v hladine 500 hPa (vľavo) a 850 hPa (vpravo) zo dňa 1.7.2012:

Zdroj: ČHMÚ

Priemerná denná teplota vzduchu:

Maximálny denný úhrn atmosférických zrážok:

Vyššie úhrny atmosférických zrážok sú v lete podmienené najmä búrkovou činnosťou (napr. 9.7.2012):

Poznámka:

Lokalizácia a časový výskyt je v legende v ľavom hornom rohu obrázku.

Zdroj: www.blitzortung.org

Trvanie slnečného svitu:

Sieť vybraných klimatologických staníc a obdobie zhodnotenia výskytu extrémov:

  © Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor Klimatologická služba