Aktuality SHMÚ

22 AUG 2012

Čo dokáže riasovitá oblačnosť?

METEOROLÓGIA | 22.8.2012 | SPRÁVA | EUGEN LEXMANN

V utorok bolo na Slovensku maximum teploty oproti predpovedi približne o tri stupne nižšie. Zapríčinila to riasovitá oblačnosť.

V utorok bolo na Slovensku maximum teploty vzduchu oproti predpovedi približne o tri stupne nižšie. Zapríčinila to riasovitá oblačnosť, ktorá sa v noci nasunula od západu nad Slovensko a rozpadla sa až neskoro popoludní. Zaujímavý je jej pôvod.

Silné výstupné prúdy v búrkovom oblaku na hornej hranici troposféry, vo výške okolo 12 km, kde je už stabilné zvrstvenie, sa roztekajú do strán a vytvárajú riasovitý oblak, podobný klobúku hríba. Pri izolovanej búrke býva priemer tohto klobúka 10 – 20 km. Pri mimoriadne silných búrkach alebo ak je viac aktívnych búrkových oblakov v tesnej blízkosti, býva priemer spomínaného klobúka až okolo 100 km. Riasovitá oblačnosť multicely, ktorá sa v noci z pondelka na utorok nasunula od západu nad Slovensko mala v čase svojho maximálneho rozvoja nad Českom priemer až 300 km!