Aktuality SHMÚ

23 AUG 2012

Vlny tepla

KLIMATOLÓGIA | 23.8.2012 | ANALÝZA | BOCHNÍČEK, O.

Vlny tepla (alebo v angličtine Heat Waves) sú predĺžené obdobia s extrémne teplým počasím, často sprevádzané vysokou vlhkosťou vzduchu. Neexistuje univerzálna definícia pre tento pojem, je viazaný na obvyklý typ počasia v danej oblasti a porovnanie s normálovou teplotou. Napríklad teploty vzduchu pre ľudí pochádzajúcich z teplejších oblastí sa môžu javiť ako normálne ale pre iných (z chladnejších regiónov) ako za obdobie horúčav, v prípade že sú odlišné od teplôt typické pre danú oblasť a ročné obdobie.

Globálne otepľovanie sa stalo snáď najzložitejším problémom, ktorému čelia svetoví lídri (nezľahčujúc tým problém vojen či zatiaľ neliečiteľných  chorôb). Varovania pochádzajúce z vedeckej komunity sú stále hlasnejšie, vyplývajúce z nebezpečenstva hromadenia skleníkových plynov v atmosfére, vznikajúce hlavne pri spaľovaní fosílnych palív a vypaľovania lesov.

Nová štúdia (Explaining extreme events of 2011 from climate perspective, T. C. Peterson et al.) poukázala na význam zaoberania sa poveternostnými extrémami  trochu v inom svetle na rozdiel od  konzervatívnejšieho prístupu IPCC, ktoré hodnotí počasie skôr z dlhodobejšieho hľadiska a sústreďuje sa na väčšie regionálne celky. Napríklad pri ohodnotení stavu súčasnej klímy a vedy o nej Medzivládny panel pre klimatickú zmenu (IPCC - Field et al. 2012) usúdil, že „je pravdepodobné, že vplyv človeka viedol k otepleniu v extrémoch teploty vzduchu a to tak v maximálnej ako aj minimálnej teplote vzduchu v globálnom meradle" a dodáva, že „existuje stredne veľká pravdepodobnosť, že ľudská činnosť prispela k intenzifikácii výskytu extrémnych zrážok v globálnej mierke". V správe T. C. Peterson et al. je poukázané na výskyt šiestich teplotných extrémov počas roka 2011 ohodnotené tímami expertov z celého sveta.

V tomto príspevku sa však skôr budeme držať súčasného stavu na Slovensku a tým je vývoj aktuálnych teplôt (rozumej maximálnych) na Slovensku, prejavom a možnej prevencii.

Stagnujúce atmosférické podmienky znečisťujúcich látok v atmosfére sú pascou pre vznik a trvanie vĺn tepla najmä v mestských oblastiach a ďalšie pridávanie znečisťujúcich látok do ovzdušia ešte situáciu stupňuje čo vedie k zdravotným problémom v niektorých oblastiach až katastrofálnym (známe sú prípady z USA, Francúzska, či Ruska).

Federálna agentúra zameraná na výskum podmienok oceána a atmosféry (NOAA’s National Weather Service, the Federal Emergency Management Agency) v spolupráci s Americkým Červeným krížom (the American Red Cross) vydali brožúru poukazujúcu na nebezpečenstvo vĺn tepla, ktorá je v zásade použiteľná aj v podmienkach Slovenska. Poukazuje na príznaky vyvolané teplom a slnečným žiarením.

Index tepla (Heat Index) získaný na základe teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti:

Legenda k tabuľke:

Výskyt (na niektorých miestach Slovenska) rekordne vysokých teplôt vzduchu na začiatku augusta 2012:

 

Relatívna vlhkosť vzduchu:

Výskyt na niektorých miestach Slovenska rekordne vysokých teplôt vzduchu bol spôsobený niekoľkodňovým neustálym prúdením veľmi teplého vzduchu pred oklúznym frontom postupujúcim od západu cez strednú Európu a spojený s tlakovou nížou presúvajúcou sa z Britských ostrovov nad Baltické more.

Analýza synoptickej situácie 5. a 6.8.2012 o 12:00 h UTC:

 Geopotenciálna výška a teplota vzduchu v 850 hPa 5. a 6. 8. 2012 o 12:00 h UTC:

 

 Počasie a teplota vzduchu v 2 m 5. a 6.8.2012 o 15:00 h UTC:

Zdroj: ČHMÚ

Základné typy správania sa pri výskyte vĺn tepla:

„Spomaľte“. Namáhavé činnosti by mali byť znížené alebo úplne odstránené. Ostaňte v chladnejších priestoroch (nie je nevyhnutné v uzavretých).

„Letné oblečenie“. Používajte svetlé, ľahké vzdušné oblečenie, ktoré napomáha udržať si normálnu teplotu.

„Menej spaľujte“. Prijímajte menej potravín, zabráňte tak strate tekutín na jej spracovanie.

„Pite viac tekutín“.  Pite veľa vody, nie alkohol. Ľudia trpiaci na pečeň, obličky, srdce, uchovanie tekutín v tele, by mali pred použitím zvýšeného množstva tekutín informovať a poradiť sa so svojím lekárom.

Ako sa pripraviť na vlny tepla:

Sledujte predpoveď počasia.

Sledujte a vyhodnocujte index tepla (kombinácia teploty vzduchu a vlhkosti vzduchu). Priame pôsobenia slnečných lúčov môže zvýšiť index tepla (v teplote vzduchu až o 10°C).

Diskutujte o opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany pred teplom s členmi domácnosti, usmerňujte ich čas trávený mimo dozoru.

Skontrolujte si pohotovostný balíček (lekárnička, dostupnosť tekutín) v prípade výpadku elektrickej energie.

Majte vedomosť a informujte v prípade núdze o existencii starších, mladistvých, chorých, alebo ľudí s nadváhou, pretože práve táto skupina je náchylná na vyhľadanie, resp. poskytnutie prvej pomoci.

Ak nemáte klimatizáciu, vyberte si miesta, ktoré nie sú exponované voči zvýšenej teplote (knižnice, obchodné domy), teda klimatizované priestory.

Uvedomte si, že ľudia vo väčších mestách sú vystavení väčšiemu riziku ako ľudia žijúci na vidieku.

Uvažujte o absolvovaní kurzu pre pomoc postihnutým vlnami tepla.

Uistite sa, že vaši domáci miláčikovia (zvieratká) ale i domáce úžitkové zvieratá netrpia nedostatkom vody a je o ne dobre postarané.

Čo môžem ja urobiť počas vĺn tepla:

Sledujte predpoveď počasia (napr. www.shmu.sk).

Nenechávajte osamote domácich miláčikov (zvieratká) v uzavretých autách.

Pite aj keď nie ste smädný (nie alkohol)!

Jedzte menej ale častejšie.

Vyhnite sa veľkým teplotným výkyvom.

Noste ľahké oblečenie (nie tmavé).

Spomaľte a vyhnite sa nadmerným aktivitám počas extrémnych teplôt.

Informujte kolegov, známych, príbuzných ak už musíte pracovať vonku.

Robte viaceré (časté) prestávky v práci (ak pracujete vonku).

Kontrolujte rodinu, zraniteľných známych, príbuzných, ktorí nemajú klimatizáciu.

Častejšie kontrolujte prísun vody zvieratám.

Odbor predpovedí a výstrah a Odbor Klimatologická služba pravidelne hodnotia počasie (teploty vzduchu nevynímajúc) a to prostredníctvom predpovedi počasia alebo na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (www.shmu.sk) a to tak v Aktuálnych odborných informáciách ako aj v samotných Produktoch SHMÚ.

Prekročenie normálnych hodnôt (rozumej normál IPCC stanovený ako 30 ročné obdobie, nateraz 1961-1990) na www stránke SHMÚ: Produkty-Klimatológia-Klimagramy, prípadne aktuálne hodnoty (po dňoch) na www stránke SHMÚ: Produkty-Klimatológia-Mapové produkty, resp. v záložke Publikácie.

 © Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor Klimatologická služba