Aktuality SHMÚ

06 SEP 2012

Klimatologické rekordy prekonané v auguste 2012 na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | 6.9.2012 | ANALÝZA | BOCHNÍČEK, O., BURIAN, L., VALÁŠEK, E.

Mesiac august 2012 prekonal doteraz zaznamenané klimatologické hodnoty umiestnené v DB informačnom systéme SHMÚ v nasledujúcich charakteristikách a dňoch:

Poznámka:

Vyjadrenie je informatívneho charakteru a neslúži ako dôkazový materiál v súdnych sporoch.

Nasledujúce hodnotenie pozorovaných a meraných meteorologických prvkov vychádza z operatívneho spravodajstva tzv. Inter-ových staníc, ktorých je v súčasnosti v sieti SHMÚ aktívnych 57.

Program pozorovania je zameraný na teplotu vzduchu, vlhkosť vzduchu, vietor, oblačnosť, atmosférické javy, slnečný svit, výpar vody, atmosférické zrážky, stav pôdy, teplotu pôdy, tlak vzduchu a pod.

Priebeh teploty vzduchu v auguste 2012 zaznamenaný automatickou meteorologickou stanicou (Hurbanovo a Košice):

V tabuľke uvádzame len tie dni, kedy bol prekonaný denný rekord spomenutej veličiny (meteorologického prvku, resp. klimatologickej charakteristiky). Pre operatívnosť poskytnutia informácie sú údaje porovnávané len z obdobia, odkedy sú uložené v databáze IS KMIS (resp. IS KOaK). Taktiež je zohľadnené hľadisko kompletnosti (neprerušený rad) pozorovaného obdobia. Preto stanice s kratším časovým radom pozorovania alebo rady s prerušením nie sú do hodnotenia zaradené.

V nasledujúcich tabuľkách sú vyznačené dni kedy bol prekonaný rekord (pozri legendu a mapu staníc).

Maximálna teplota vzduchu:

Pred zvlneným studeným frontom do našej oblasti prúdil mimoriadne teplý, pôvodom tropický vzduch z Afriky.

Synoptická situácia 5.8. a 6.8.2012 o 12 h UTC:

Zdroj: ČHMÚ

Geopotenciálna výška a teplota vzduchu v hladine 850 hPa 5.8. a 6.8.2012 o 12 h UTC:

Zdroj: ČHMÚ

Počasie a teplota vzduchu 5.8 a 6.8.2012 o 15:00 h UTC:

Zdroj: ČHMÚ

Na západ od Slovenska 6.8.2012 prebiehala mohutná búrková činnosť:

Zdroj: Blitzortung.org

Obrázok zo satelitu 6.8.2012, 19:30 h UTC

Zdroj: EUMETSAT a SHMÚ


Druhá polovica augusta bola pod vplyvom tlakovej výše, ktorej stred sa presúval cez strednú Európy na východ a po jej zadnej strane v relatívne vyššom tlaku vzduchu až do 26.8. opäť prúdil do strednej Európy veľmi teplý vzduch. Tento prílev bol 23.8. prechodne prerušený nevýrazným studeným frontom.

Geopotenciálna výška a teplota vzduchu v hladine 850 hPa 22.8.2012 o 12 h UTC (vľavo) a v hladine 500 hPa (vpravo) :

Zdroj: ČHMÚ

Amplitúda teploty vzduchu (Tmax - Tmin):

Priemerná denná teplota vzduc hu:

Trvanie slnečného svitu:

 

Sieť vybraných klimatologických staníc a obdobie zhodnotenia výskytu extrémov:

© Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor Klimatologická služba