Aktuality SHMÚ

Meteorologické zhodnotenie decembra 2017

1.1.2018 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | CYRIL SIMAN
Meteorologické zhodnotenie decembra 2017

Prvého januára vítame predovšetkým príchod nového roka. Z meteorologického a klimatologického hľadiska však súčasne vstupujeme do druhého zimného mesiaca, ktorý je na našom území spravidla aj najchladnejším mesiacom v roku. Aj keď astronomická zima začína na severnej pologuli až 21.12. (zimný slnovrat) pre meteorológov je regulárnym zimným mesiacom celý december. V nasledujúcom texte budeme teda hodnotiť priebeh počasia na území Slovenska v období od 1. do 31.12.2017.

Aby sme korektne popísali charakter počasia na začiatku decembra musíme sa pozrieť aj na vývoj synoptickej situácie v závere novembra, ktorá mala rozhodujúci vplyv na počasie v prvých decembrových dňoch v roku 2017. V samom závere novembra sa nad centrálnym Stredomorím prehĺbila tlaková níž, ktorej stred sa už 30.11. presunul nad Slovensko a neskôr až nad Pobaltie. Zrážková  činnosť spojená s touto tlakovou nížou začala už v stredu 29.11.2017 v popoludňajších a večerných hodinách a pokračovala počas celej noci, pričom zrážky ustali až nasledujúci deň (vo štvrtok 30.11.2017). Do štvrtkového večera spadlo ojedinele viac ako 40 mm zrážok, najviac v južnej polovici stredného, ojedinele aj západného Slovenska (tu predovšetkým na juhovýchodných svahoch Malých Karpát). Na východe boli zrážkové úhrny nižšie (obr. 1). Pre charakter počasia prvých decembrových dní však bolo dôležité, že zrážky boli väčšinou vo forme snehu, s výnimkou východu, kde v nižších polohách pršalo. Vo štvrtok (30.11.) v ranných hodinách bola na väčšine nášho územia, s výnimkou časti východného Slovenska, súvislá snehová pokrývka (obr. 2). Vytvorenie súvislej snehovej pokrývky na prelome novembra a decembra 2017, a to aj v nižších polohách Slovenska, malo vplyv (spolu s ďalšími faktormi) na chod dennej a nočnej teploty vzduchu na našom území v ďalších dňoch. Nehovoriac o tom, že sneh, ktorý v spomínanom čase napadol sa v niektorých oblastiach Slovenska udržal počas celého decembra (napr. v niektorých častiach Banskobystrického kraja).

V prvých dňoch decembra k nám od západu zasahoval v chladnom vzduchu výbežok tlakovej výše. Po zmenšení oblačnosti a zoslabnutí vetra klesala teplota vzduchu v dolinách a kotlinách ojedinele aj pod -15 °C. Najchladnejšie ráno tohto obdobia bolo 2.12. kedy sa v Poprade na letisku ochladilo na -17,0 °C (údaj z minimálneho teplomera zaslaný pozorovateľom), avšak do rekordne nízkej hodnoty z roku 1969 chýbalo na tejto stanici ešte pomerne veľa, presne 6,5 °C.  Maximálna denná teplota vzduchu bola na našom území zväčša do +6 °C. Priemerná denná teplota vzduchu počas prvých piatich decembrových dní bola na území Slovenska väčšinou pod dlhodobým priemerom rokov 1981 - 2010 (obr. 3). Na obrázku č. 3 môžete vidieť chod priemernej dennej teploty vzduchu v Hurbanove a jej odchýlky od dlhodobého priemeru rokov 1981 - 2010 počas celého hodnoteného mesiaca. Pre zaujímavosť si môžete pozrieť aj chod priemernej dennej teploty vzduchu v decembri na ďalších vybraných staniciach: Bratislava - letisko, Dolný Hričov, Sliač, Boľkovce, Poprad, Kamenica nad Cirochou (na poslednej stanici sú odchýlky od DP 1961 - 1990). Z grafu na obrázku č. 3, ale aj z ďalších priložených grafov, je možné identifikovať dve obdobia kedy bola priemerná denná teplota vzduchu pod dlhodobým priemerom (na začiatku decembra a na prelome druhej a tretej decembrovej dekády), ale rovnako tiež dve obdobia s priemernou dennou teplotu vzduchu nad dlhodobým priemerom (prvé obdobie trvalo zhruba od 5. do 15.12. a druhé od 21., na niektorých staniciach od 23.12., až do konca roka).

Výrazné oteplenie sprevádzané aj silným vetrom, ktoré nasledovalo po chladnejších dňoch na začiatku decembra 2017, spôsobilo rýchle roztopenie snehovej pokrývky v nižších polohách na viacerých miestach Slovenska. Výnimkou bol Banskobystrický kraj, kde bol vďaka orograficky zložitému terénu v nižších polohách väčšinou len slabý vietor a pretrvávala inverzia teploty vzduchu. V prvej polovici decembra sme najvýraznejšiu kladnú odchýlku priemernej dennej teploty vzduchu od dlhodobého priemeru zaznamenali na začiatku druhej decembrovej dekády. Najteplejšie bolo v dňoch 11. až 13.12., pričom išlo o najteplejšie obdobie v decembri 2017. Maximálna denná teplota vzduchu dňa 12.12.2017 presiahla ojedinele 15 °C (Dudince 15,4 °C; Topoľčany 15,1 °C). Zaujímavosťou je, že maximum teploty vzduchu bolo na spomínaných staniciach dosiahnuté už v ranných hodinách. Na stanici v Rimavskej Sobote a v Revúcej v juhovýchodnej časti Banskobystrického kraja bolo v spomínaný deň maximum teploty len zhruba 3 °C nad nulou a stále sa tu nachádzala aj súvislá snehová pokrývka!

Po týchto veľmi teplých dňoch k nám od severozápadu dvakrát prúdil chladný morský vzduch (najprv 13. a 14.12., potom v závere druhej a na začiatku tretej decembrovej dekády od 16. do 21.12.). Druhé spomínané ochladenie bolo výraznejšie, pričom v dolinách a kotlinách klesala teplota vzduchu ojedinele opäť pod -15 °C. Najchladnejšie ráno sme dňa 19.12.2017 zaznamenali v Čiernom Balogu, s minimálnou teplotou až -19,5 °C. Táto hodnota však opäť výrazne zaostala za absolútnym rekordom minimálnej dennej teploty vzduchu pre 19. december. Podľa dostupných údajov to však bola zatiaľ najnižšia teplota vzduchu nameraná na území Slovenska v decembri v roku 2017.

V priebehu poslednej decembrovej dekády sa opäť výrazne oteplilo, pričom toto oteplenie môžeme považovať za klasický vianočný odmäk. Maximum teploty vzduchu už síce nebolo také vysoké ako na začiatku druhej decembrovej dekády, no predsa bolo ojedinele vyššie ako 10 °C a to nie len na juhozápade Slovenska, ale už aj na strednom, či východnom Slovensku. Napríklad dňa 24.12. sa v Revúcej oteplilo až na 11,6 °C, v Hurbanove dňa 27.12. bolo maximum až 12,2 °C a v Orechovej o deň neskôr 11,6 °C. Teplá vzduchová hmota sa v závere decembra udržiavala nad naším územím niekoľko dní.

Dňa 28.12. postupoval vo večerných a nočných hodinách cez naše územie studený front, ktorý priniesol výdatné zrážky najmä nad západné Slovensko (obr. 4). Podobne ako v závere novembra 2017 tak aj v tomto prípade išlo o hraničnú situáciu najmä čo sa skupenstva zrážok týka. Kým na bratislavskom letisku bola v piatok 29.12.2017 v ranných hodinách len 1 cm hrubá snehová pokrývka, na bratislavskej Kolibe (rozdiel v nadmorskej výške je menej ako 200 m) to bolo až 20 cm. Intenzívne sneženie bolo sprevádzané aj silnejším vetrom a preto sa vytvárali aj snehové jazyky, pričom na hrebeni Malých Karpát bolo vďaka zápornej teplote vzduchu a vyšším úhrnom zrážok pochopiteľne snehu ešte viac (zhruba 30 cm nového snehu). Väčšie množstvo snehu spôsobilo aj škody v podobe polámaných stromov a veľkých konárov (obr.  5).

Celkový priebeh počasia v decembri 2017 môžeme charakterizovať ako pomerne dynamicky sa meniaci s častým striedaním teplejšej a chladnejšej morskej vzduchovej hmoty nad naším územím (animácia nižšie). V samom závere decembra k nám po prechode teplého frontu (v noci z 30. na 31.12.2017) opäť prúdil teplý vzduch a v relatívne teplejšom vzduchu sa naše územie nachádza aj na začiatku roka 2018. Počas celého prvého zimného mesiaca absentovala prítomnosť stabilnej anticyklóny, ktorá by na naše územie priniesla dni s ustáleným počasím. To sa odrazilo aj na počte dní so súvislou snehovou pokrývkou. Najvyšší počet dní so snehovou pokrývkou sme zaznamenali vo východnej časti Banskobystrického kraja, kde bol sneh ojedinele celý mesiac (Revúca). Naopak nízky počet dní so snehovou pokrývkou bol na juhozápade, ale tiež na juhovýchode územia. Z juhozápadného Slovenska bolo relatívne viac snehu v Malých Karpatoch a na ich úpätí a tiež vo východnej časti Podunajskej nížiny. Najvyššie maximum snehovej pokrývky z dostupných staníc (v priebehu januára sa budú údaje dopĺňať) v nižších polohách (do výšky zhruba 800 m n. m.) sme namerali v Banskej Štiavnici (35 cm) (obr. 6).

 

Animácia teploty vzduchu v hladine 850 hPa (cca 1400 až 1500 m n. m.) v decembri 2017.

 Obr. 1: 24-hodinový úhrn zrážok na území Slovenska dňa 30.11.2017 (do 18:00 SEČ).

Obr. 2: Nová a celková výška snehovej pokrývky na území Slovenska dňa 30.11.2017 (o 7:00 SEČ).

Obr. 3: Priebeh priemernej dennej teploty vzduchu a jej odchýlka od dlhodobého priemeru rokov 1981 - 2010 v Hurbanove v decembri 2017.

 Obr. 4: 24-hodinový úhrn zrážok na území Slovenska dňa 29.12.2017 (do 06:00 SEČ).

Obr. 5: Škody spôsobené výdatným snežením v lokalite Bratislava - Koliba (prvé tri fotky) a Bratislavský lesný park (posledná fotka) dňa 29. a 30.12.2017

Obr. 6: Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou a maximálna výška snehovej pokrývky na území Slovenska v decembri 2017.