Projekt : Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej vody (2006-2009)

Názov:
Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej vody

Fond:
APVV

Predmet riešenia:
Definovanie hydrogeologického sucha a parametrov, ktoré možno využiť na jeho charakterizovanie, klasifikáciu a hodnotenie.

Roky riešenia:
2006 - 2009

Postavenie SHMÚ: 
spoluriešiteľ projektu

Partneri:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislava
Slovenská Technická Univerzita, Stavebná fakulta

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka): Hydrologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej vody / RNDr. Ján Gavurník