Monitoring meteorologického sucha

Index sucha:

Kliknutím na bod na mape zobrazíte detailný graf
SPEI, CMI, SPI:
Extrémne vlhké
Veľmi vlhké
Mierne vlhké
Normálne podmienky
Mierne sucho
Veľmi sucho
Extrémne sucho

Monitoring sucha prebieha prostredníctvom troch indexov sucha - SPEI, SPI, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch.
Indexy SPEI a SPI reprezentujú stav sucha k aktuálnemu dňu za posledných 30 dní.
Číslo pri ikone znamená počet dní so suchom podľa daného indexu (obdobie so suchom začína pri poklese indexu sucha pod -1 a končí až vtedy, keď index sucha presiahne hranicu 0).
Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.


Monitoring sucha na Slovensku k 21.5.2023

22.5.2023 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA, JAKUB RIDZOŇ, JURAJ HOLEC

Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli na všetkých monitorovaných staniciach, a to prevažne v utorok a stredu. Najviac zrážok spadlo na Kolibe v Bratislave 68 mm, v Sliači 54 mm, Nitre 52 mm, Senici 52 mm a Kuchyni 51 mm. Týždenný úhrn zrážok nad 40 mm bol aj v Piešťanoch, Čadci, Švedlári, Boľkovciach-Lučenci a Prešove. Naopak, najmenej zrážok spadlo v Dudinciach 13 mm a Orechovej 18 mm. Okolo 20 mm spadlo aj v Rimavskej Sobote, Somotore a Hurbanove. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Košiciach 23 mm a Nitre 22 mm. Najnižší výpar bol v Gánovciach, len okolo 15 mm. V percentách normálu 1981 - 2010 bol výpar od 67 % v Gánovciach do 92 % v Medzilaborciach.

Aktuálne prevládajú na Slovensku normálne vlahové podmienky. Podľa indexu SPEI je mierne vlhko na 13 staniciach a podľa indexu SPI na 7 staniciach. Podľa obidvoch indexov je veľmi vlhko v Nitre a na Kolibe v Bratislave. Podľa indexu CMI prevažujú normálne vlahové podmienky. Mierne vlhko je na 11 staniciach. Veľmi vlhko je len na Kolibe v Bratislave. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Oravskej Lesnej -38 mm a Dudinciach -27 mm. Nadbytok zrážok je najvyšší na Kolibe v Bratislave +75 mm, v Kuchyni +52 mm a Košiciach +51 mm.

Vyhliadka do 28.5.2023

Nasledujúci týždeň bude pomerne teplo, pričom v utorok a stredu by mal cez naše územie prechádzať studený front, ktorý prinesie zrážky a mierne ochladenie. Ďalšie dni sa znova mierne oteplí a zrážky očakávame len lokálne vo forme prehánok alebo búrok. Indexy sucha by sa nemali výrazne meniť, iba na juhu stredného Slovenska a na východe môžu poklesnúť. Na juhovýchode Slovenska očakávame lokálne mierne suché podmienky.