Kontaktné adresy a osoby

ČMS Meteorológia a Klimatológia

Mgr. Branislav Chvíla
(Koordinátor ČMS)
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415162
E-mail: branislav.chvila@shmu.sk

Sieť pozemných synoptických staníc:

RNDr. Marián Jakubek
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415955
E-mail: marian.jakubek@shmu.sk

Sieť meteorologických radarov:

Mgr. Marián Jurašek
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415957
E-mail: marian.jurasek@shmu.sk

Meteorologické družicové merania:

Mgr. Marián Jurašek
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415957
E-mail: marian.jurasek@shmu.sk

Sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania:

Ing. Dalibor Galo
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415198
E-mail: dalibor.galo@shmu.sk

Sieť zrážkomerných staníc:

Ing. Dalibor Galo
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415198
E-mail: dalibor.galo@shmu.sk

Sieť staníc na meranie slnečnej radiácie vrátane merania celkového ozónu:

Mgr. Anna Pribullová, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Aerologické a radiačné centrum Gánovce
058 01 Poprad-Gánovce
tel: +52 7731097
E-mail: anna.pribullova@shmu.sk

Sieť fenologických staníc:

Mgr. Zora Snopková, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Zelená 5
974 01 Banská Bystrica
tel: +48 4729665
E-mail: zora.snopkova@shmu.sk

Sieť na meranie pôdnej teploty a pôdnej vlhkosti:

RNDr. Ľubica Jančovičová
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415178
E-mail: lubica.jancovicova@shmu.sk

Sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry:

RNDr. Marián Jakubek
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415955
E-mail: marian.jakubek@shmu.sk

Rádiosondážne merania:

Mgr. Anna Pribullová, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Aerologické a radiačné centrum Gánovce
058 01 Poprad-Gánovce
tel: +52 7731097
E-mail: anna.pribullova@shmu.sk