Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kopčany
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Kopčany - Morava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kopčany - Morava
Čas meraniaVodný stav [cm]
30.6.2022 16:00 11
30.6.2022 15:45 10
30.6.2022 15:30 11
30.6.2022 15:15 10
30.6.2022 15:00 11
30.6.2022 14:45 11
30.6.2022 14:30 11
30.6.2022 14:15 11
30.6.2022 14:00 11
30.6.2022 13:00 10
30.6.2022 12:00 10
30.6.2022 11:00 10
30.6.2022 10:00 10
30.6.2022 09:00 10
30.6.2022 08:00 10
30.6.2022 07:00 10
30.6.2022 06:00 11
30.6.2022 05:00 12
30.6.2022 04:00 14
30.6.2022 03:00 14
30.6.2022 02:00 15
30.6.2022 01:00 15
30.6.2022 00:00 16
29.6.2022 23:00 16
29.6.2022 22:00 16
29.6.2022 21:00 16
29.6.2022 20:00 15
29.6.2022 19:00 13
29.6.2022 18:00 12
29.6.2022 17:00 12
29.6.2022 16:00 12
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )