Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Brodské
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Morava

Brodské - Morava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Brodské - Morava
Čas meraniaVodný stav [cm]
26.2.2024 06:00 299
26.2.2024 05:45 299
26.2.2024 05:30 299
26.2.2024 05:15 299
26.2.2024 05:00 299
26.2.2024 04:45 300
26.2.2024 04:30 299
26.2.2024 04:15 298
26.2.2024 04:00 298
26.2.2024 03:45 299
26.2.2024 03:30 299
26.2.2024 03:15 300
26.2.2024 03:00 299
26.2.2024 02:45 299
26.2.2024 02:30 298
26.2.2024 02:15 298
26.2.2024 02:00 299
26.2.2024 01:45 299
26.2.2024 01:30 299
26.2.2024 01:15 298
26.2.2024 01:00 298
26.2.2024 00:45 298
26.2.2024 00:30 298
26.2.2024 00:15 297
26.2.2024 00:00 297
25.2.2024 23:45 298
25.2.2024 23:30 297
25.2.2024 23:15 297
25.2.2024 23:00 298
25.2.2024 22:45 298
25.2.2024 22:30 297
25.2.2024 22:15 296
25.2.2024 22:00 297
25.2.2024 21:45 298
25.2.2024 21:30 297
25.2.2024 21:15 297
25.2.2024 21:00 297
25.2.2024 20:45 296
25.2.2024 20:30 296
25.2.2024 20:15 296
25.2.2024 20:00 296
25.2.2024 19:45 296
25.2.2024 19:30 296
25.2.2024 19:15 295
25.2.2024 19:00 296
25.2.2024 18:45 295
25.2.2024 18:30 295
25.2.2024 18:15 295
25.2.2024 18:00 296
25.2.2024 17:45 295
25.2.2024 17:30 295
25.2.2024 17:15 294
25.2.2024 17:00 294
25.2.2024 16:45 294
25.2.2024 16:30 294
25.2.2024 16:15 294
25.2.2024 16:00 294
25.2.2024 15:45 293
25.2.2024 15:30 293
25.2.2024 15:15 293
25.2.2024 15:00 292
25.2.2024 14:45 293
25.2.2024 14:30 292
25.2.2024 14:15 291
25.2.2024 14:00 291
25.2.2024 13:45 290
25.2.2024 13:30 290
25.2.2024 13:15 289
25.2.2024 13:00 289
25.2.2024 12:45 287
25.2.2024 12:30 287
25.2.2024 12:15 285
25.2.2024 12:00 285
25.2.2024 11:45 284
25.2.2024 11:30 282
25.2.2024 11:15 282
25.2.2024 11:00 280
25.2.2024 10:45 280
25.2.2024 10:30 278
25.2.2024 10:15 278
25.2.2024 10:00 276
25.2.2024 09:45 275
25.2.2024 09:30 275
25.2.2024 09:15 274
25.2.2024 09:00 273
25.2.2024 08:45 272
25.2.2024 08:30 272
25.2.2024 08:15 271
25.2.2024 08:00 270
25.2.2024 07:45 270
25.2.2024 07:30 270
25.2.2024 07:15 268
25.2.2024 07:00 269
25.2.2024 06:45 267
25.2.2024 06:30 267
25.2.2024 06:15 267
25.2.2024 06:00 267
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )