Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Myjava
Tok:Myjava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Myjava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 130 cm 130 cm

Myjava - Myjava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame. Priebeh vodnej hladiny môže byť ovplyvňovaný ľadovými úkazmi

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Myjava - Myjava
Čas meraniaVodný stav [cm]
30.6.2022 16:30 53
30.6.2022 16:15 53
30.6.2022 16:00 53
30.6.2022 15:45 53
30.6.2022 15:30 53
30.6.2022 15:15 53
30.6.2022 15:00 53
30.6.2022 14:45 53
30.6.2022 14:30 53
30.6.2022 14:00 53
30.6.2022 13:00 53
30.6.2022 12:00 53
30.6.2022 11:00 53
30.6.2022 10:00 53
30.6.2022 09:00 53
30.6.2022 08:00 53
30.6.2022 07:00 53
30.6.2022 06:00 52
30.6.2022 05:00 53
30.6.2022 04:00 53
30.6.2022 03:00 53
30.6.2022 02:00 53
30.6.2022 01:00 53
30.6.2022 00:00 53
29.6.2022 23:00 53
29.6.2022 22:00 53
29.6.2022 21:00 53
29.6.2022 20:00 53
29.6.2022 19:00 53
29.6.2022 18:00 53
29.6.2022 17:00 53
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )