Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kunov
Tok:Teplica
Región:Bratislavský región
Oblasť:Myjava

Kunov - Teplica

Vodný stav je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kunov - Teplica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 14:45 1921.4
30.6.2022 14:30 1921.5
30.6.2022 14:15 1921.4
30.6.2022 14:00 1921.3
30.6.2022 13:45 1921.3
30.6.2022 13:30 1921.4
30.6.2022 13:15 1921.4
30.6.2022 13:00 1921.4
30.6.2022 12:45 1921.3
30.6.2022 12:00 1921.2
30.6.2022 11:00 1920.8
30.6.2022 10:00 1920.5
30.6.2022 09:00 1920.2
30.6.2022 08:00 1919.9
30.6.2022 07:00 1919.5
30.6.2022 06:00 1919.5
30.6.2022 05:00 1919.4
30.6.2022 04:00 1919.4
30.6.2022 03:00 1919.5
30.6.2022 02:00 1919.5
30.6.2022 01:00 1919.6
30.6.2022 00:00 1919.7
29.6.2022 23:00 1919.7
29.6.2022 22:00 1919.7
29.6.2022 21:00 1919.8
29.6.2022 20:00 1919.8
29.6.2022 19:00 1920
29.6.2022 18:00 1920.4
29.6.2022 17:00 1920.6
29.6.2022 16:00 1920.8
29.6.2022 15:00 1920.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )