Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Moravský Svätý Ján
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 440 cm 440 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 470 cm 470 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 520 cm 520 cm

Moravský Svätý Ján - Morava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Moravský Svätý Ján - Morava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 06:45 1463.1
5.12.2021 06:30 1463.1
5.12.2021 06:15 1463.1
5.12.2021 06:00 1463.1
5.12.2021 05:45 1463.1
5.12.2021 05:30 1463.2
5.12.2021 05:15 1463.2
5.12.2021 05:00 1463.2
5.12.2021 04:45 1473.2
5.12.2021 04:00 1473.2
5.12.2021 03:00 1473.2
5.12.2021 02:00 1483.2
5.12.2021 01:00 1483.3
5.12.2021 00:00 1493.3
4.12.2021 23:00 1503.3
4.12.2021 22:00 1513.3
4.12.2021 21:00 1513.3
4.12.2021 20:00 1523.3
4.12.2021 19:00 1533.3
4.12.2021 18:00 1543.3
4.12.2021 17:00 1553.3
4.12.2021 16:00 1553.3
4.12.2021 15:00 1563.2
4.12.2021 14:00 1563.2
4.12.2021 13:00 1563.1
4.12.2021 12:00 1573.1
4.12.2021 11:00 1573
4.12.2021 10:00 1582.9
4.12.2021 09:00 1583
4.12.2021 08:00 1583
4.12.2021 07:00 1593
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )