Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jakubov
Tok:Malina
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Jakubov - Malina

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jakubov - Malina
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:00 4827
30.6.2022 14:45 4826.8
30.6.2022 14:30 4826.6
30.6.2022 14:15 4826.4
30.6.2022 14:00 4826.2
30.6.2022 13:45 4826
30.6.2022 13:30 4825.8
30.6.2022 13:15 4825.5
30.6.2022 13:00 4925.3
30.6.2022 12:00 4924.5
30.6.2022 11:00 5023.7
30.6.2022 10:00 5023.3
30.6.2022 09:00 5023.1
30.6.2022 08:00 5023
30.6.2022 07:00 5023
30.6.2022 06:00 5023.3
30.6.2022 05:00 5023.6
30.6.2022 04:00 5024
30.6.2022 03:00 5024.5
30.6.2022 02:00 5024.9
30.6.2022 01:00 5025.3
30.6.2022 00:00 5125.8
29.6.2022 23:00 5126.2
29.6.2022 22:00 5126.7
29.6.2022 21:00 5027.1
29.6.2022 20:00 5027.5
29.6.2022 19:00 4927.7
29.6.2022 18:00 4927.8
29.6.2022 17:00 4927.7
29.6.2022 16:00 4927.4
29.6.2022 15:00 4926.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )