Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bratislava
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 650 cm 650 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 750 cm 750 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 850 cm 850 cm

Bratislava - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bratislava - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 06:15 2994.5
5.12.2021 06:00 2994.5
5.12.2021 05:45 2994.5
5.12.2021 05:30 2994.5
5.12.2021 05:15 2994.5
5.12.2021 05:00 2984.5
5.12.2021 04:45 2984.6
5.12.2021 04:30 2974.6
5.12.2021 04:15 2974.6
5.12.2021 04:00 2974.6
5.12.2021 03:00 2984.5
5.12.2021 02:00 2984.5
5.12.2021 01:00 2974.6
5.12.2021 00:00 2974.6
4.12.2021 23:00 2984.6
4.12.2021 22:00 2964.6
4.12.2021 21:00 2974.7
4.12.2021 20:00 2964.7
4.12.2021 19:00 2974.7
4.12.2021 18:00 2974.8
4.12.2021 17:00 2984.8
4.12.2021 16:00 2994.8
4.12.2021 15:00 3004.8
4.12.2021 14:00 3014.8
4.12.2021 13:00 3024.8
4.12.2021 12:00 3034.8
4.12.2021 11:00 3034.7
4.12.2021 10:00 3034.7
4.12.2021 09:00 3044.7
4.12.2021 08:00 3054.7
4.12.2021 07:00 3054.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )