Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Rusovce
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Rusovce - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Rusovce - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]
5.12.2021 05:45 689
5.12.2021 05:30 689
5.12.2021 05:15 689
5.12.2021 05:00 688
5.12.2021 04:45 688
5.12.2021 04:30 688
5.12.2021 04:15 688
5.12.2021 04:00 687
5.12.2021 03:45 686
5.12.2021 03:00 686
5.12.2021 02:00 686
5.12.2021 01:00 684
5.12.2021 00:00 684
4.12.2021 23:00 684
4.12.2021 22:00 683
4.12.2021 21:00 683
4.12.2021 20:00 684
4.12.2021 19:00 686
4.12.2021 18:00 686
4.12.2021 17:00 686
4.12.2021 16:00 688
4.12.2021 15:00 689
4.12.2021 14:00 689
4.12.2021 13:00 689
4.12.2021 12:00 691
4.12.2021 11:00 691
4.12.2021 10:00 693
4.12.2021 09:00 692
4.12.2021 08:00 694
4.12.2021 07:00 694
4.12.2021 06:00 694
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )