Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Medveďov
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 650 cm 650 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 730 cm 730 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 830 cm 830 cm

Medveďov - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Medveďov - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.5.2022 17:45 27517.4
18.5.2022 17:30 27617.4
18.5.2022 17:15 28117.5
18.5.2022 17:00 27717.4
18.5.2022 16:45 27717.4
18.5.2022 16:30 27717.5
18.5.2022 16:15 28017.5
18.5.2022 16:00 27917.5
18.5.2022 15:45 27917.5
18.5.2022 15:00 27917.4
18.5.2022 14:00 28517.4
18.5.2022 13:00 28717.4
18.5.2022 12:00 29017.4
18.5.2022 11:00 29417.3
18.5.2022 10:00 29717.3
18.5.2022 09:00 29417.2
18.5.2022 08:00 29417.2
18.5.2022 07:00 29017.2
18.5.2022 06:00 28517.1
18.5.2022 05:00 28017.1
18.5.2022 04:00 27517.2
18.5.2022 03:00 26917.1
18.5.2022 02:00 26717.2
18.5.2022 01:00 25817.2
18.5.2022 00:00 25217.3
17.5.2022 23:00 25217.3
17.5.2022 22:00 24817.3
17.5.2022 21:00 24917.3
17.5.2022 20:00 24917.4
17.5.2022 19:00 24717.4
17.5.2022 18:00 24817.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )