Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Malé Pálenisko
Tok:Malý Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Malé Pálenisko - Malý Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:00 21122
30.6.2022 15:45 21122
30.6.2022 15:30 21122
30.6.2022 15:15 21122
30.6.2022 15:00 21022
30.6.2022 14:45 21122
30.6.2022 14:30 21122
30.6.2022 14:15 21021.9
30.6.2022 14:00 21021.9
30.6.2022 13:00 21121.7
30.6.2022 12:00 21121.6
30.6.2022 11:00 21121.5
30.6.2022 10:00 21121.4
30.6.2022 09:00 21121.4
30.6.2022 08:00 21021.4
30.6.2022 07:00 20921.4
30.6.2022 06:00 21121.5
30.6.2022 05:00 21121.6
30.6.2022 04:00 21021.7
30.6.2022 03:00 21121.8
30.6.2022 02:00 21121.9
30.6.2022 01:00 21022.1
30.6.2022 00:00 21122.2
29.6.2022 23:00 21122.3
29.6.2022 22:00 21022.4
29.6.2022 21:00 21122.4
29.6.2022 20:00 21122.4
29.6.2022 19:00 21122.4
29.6.2022 18:00 21122.4
29.6.2022 17:00 21122.3
29.6.2022 16:00 21122.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )