Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Pezinok
Tok:Blatina
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Pezinok - Blatina

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Pezinok - Blatina
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:30 7418.9
30.6.2022 15:15 7418.9
30.6.2022 15:00 7418.9
30.6.2022 14:45 7418.8
30.6.2022 14:30 7418.8
30.6.2022 14:15 7418.7
30.6.2022 14:00 7418.7
30.6.2022 13:45 7418.7
30.6.2022 13:30 7418.7
30.6.2022 13:00 7418.6
30.6.2022 12:00 7518.5
30.6.2022 11:00 7518.4
30.6.2022 10:00 7518.4
30.6.2022 09:00 7518.5
30.6.2022 08:00 7518.6
30.6.2022 07:00 7518.7
30.6.2022 06:00 7518.9
30.6.2022 05:00 7519
30.6.2022 04:00 7519.1
30.6.2022 03:00 7419.2
30.6.2022 02:00 7419.3
30.6.2022 01:00 7419.4
30.6.2022 00:00 7419.5
29.6.2022 23:00 7419.6
29.6.2022 22:00 7419.6
29.6.2022 21:00 7419.5
29.6.2022 20:00 7419.4
29.6.2022 19:00 7419.3
29.6.2022 18:00 7419.1
29.6.2022 17:00 7418.8
29.6.2022 16:00 7418.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )