Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Modra-Harmónia
Tok:Vištucký potok
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 50 cm 50 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 90 cm 90 cm

Modra-Harmónia - Vištucký potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Modra-Harmónia - Vištucký potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:30 1020.6
30.6.2022 15:15 1020.6
30.6.2022 15:00 1020.6
30.6.2022 14:45 1020.6
30.6.2022 14:30 1020.6
30.6.2022 14:15 1020.6
30.6.2022 14:00 1020.7
30.6.2022 13:45 1020.9
30.6.2022 13:30 1021.2
30.6.2022 13:00 1121.4
30.6.2022 12:00 1120.6
30.6.2022 11:00 1120.4
30.6.2022 10:00 1119.4
30.6.2022 09:00 1118.6
30.6.2022 08:00 1118.2
30.6.2022 07:00 1118
30.6.2022 06:00 1118.1
30.6.2022 05:00 1118.3
30.6.2022 04:00 1118.5
30.6.2022 03:00 1118.6
30.6.2022 02:00 1118.8
30.6.2022 01:00 1119.1
30.6.2022 00:00 1119
29.6.2022 23:00 1119.3
29.6.2022 22:00 1119.6
29.6.2022 21:00 1119.8
29.6.2022 20:00 1120.1
29.6.2022 19:00 1120.2
29.6.2022 18:00 1120.3
29.6.2022 17:00 1120.3
29.6.2022 16:00 1120.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )