Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Horné Orešany
Tok:Parná
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 75 cm 75 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 90 cm 90 cm

Horné Orešany - Parná

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Horné Orešany - Parná
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 13:30 620.4
30.6.2022 13:15 620.3
30.6.2022 13:00 720.2
30.6.2022 12:45 720.2
30.6.2022 12:30 720.1
30.6.2022 12:15 720
30.6.2022 12:00 719.9
30.6.2022 11:45 719.8
30.6.2022 11:30 719.7
30.6.2022 11:00 719.6
30.6.2022 10:00 719.3
30.6.2022 09:00 719
30.6.2022 08:00 718.9
30.6.2022 07:00 718.9
30.6.2022 06:00 719.1
30.6.2022 05:00 719.4
30.6.2022 04:00 719.7
29.6.2022 21:00 621.2
29.6.2022 20:00 621.3
29.6.2022 19:00 621.2
29.6.2022 18:00 621.1
29.6.2022 17:00 620.9
29.6.2022 16:00 620.6
29.6.2022 15:00 720.4
29.6.2022 14:00 720.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )