Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čierny Váh
Tok:Čierny Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 65 cm 65 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Čierny Váh - Čierny Váh

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čierny Váh - Čierny Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]
5.12.2021 05:15 9
5.12.2021 05:00 9
5.12.2021 04:45 9
5.12.2021 04:30 10
5.12.2021 04:15 10
5.12.2021 04:00 9
5.12.2021 03:45 9
5.12.2021 03:30 9
5.12.2021 03:15 10
5.12.2021 03:00 10
5.12.2021 02:00 9
5.12.2021 01:00 9
5.12.2021 00:00 9
4.12.2021 23:00 10
4.12.2021 22:00 9
4.12.2021 21:00 9
4.12.2021 20:00 8
4.12.2021 19:00 8
4.12.2021 18:00 9
4.12.2021 17:00 10
4.12.2021 16:00 10
4.12.2021 15:00 10
4.12.2021 14:00 12
4.12.2021 13:00 13
4.12.2021 12:00 13
4.12.2021 11:00 13
4.12.2021 10:00 16
4.12.2021 09:00 19
4.12.2021 08:00 19
4.12.2021 07:00 17
4.12.2021 06:00 16
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )