Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kráľová Lehota
Tok:Boca
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Kráľová Lehota - Boca

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kráľová Lehota - Boca
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:00 3618.3
30.6.2022 14:45 3618
30.6.2022 14:30 3717.6
30.6.2022 14:15 3617.2
30.6.2022 14:00 3716.7
30.6.2022 13:45 3716.1
30.6.2022 13:30 3715.7
30.6.2022 13:15 3615.3
30.6.2022 13:00 3615.1
30.6.2022 12:00 3614.7
30.6.2022 11:00 3714.2
30.6.2022 10:00 3713.7
30.6.2022 09:00 3713.4
30.6.2022 08:00 3713.2
30.6.2022 07:00 3713.1
30.6.2022 06:00 3713.2
30.6.2022 05:00 3613.4
30.6.2022 04:00 3613.7
30.6.2022 03:00 3614
30.6.2022 02:00 3614.4
30.6.2022 01:00 3614.7
30.6.2022 00:00 3615.1
29.6.2022 23:00 3615.6
29.6.2022 22:00 3616.1
29.6.2022 21:00 3616.5
29.6.2022 20:00 3617
29.6.2022 19:00 3617.5
29.6.2022 18:00 3617.8
29.6.2022 17:00 3618
29.6.2022 16:00 3718.2
29.6.2022 15:00 3717.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )