Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kráľová Lehota
Tok:Hybica
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 190 cm 190 cm

Kráľová Lehota - Hybica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kráľová Lehota - Hybica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:30 1917.6
30.6.2022 16:15 1917.7
30.6.2022 16:00 1917.6
30.6.2022 15:45 1917.5
30.6.2022 15:30 1917.5
30.6.2022 15:15 1917.4
30.6.2022 15:00 1917.2
30.6.2022 14:45 1917.1
30.6.2022 14:30 1916.9
30.6.2022 14:00 1916.6
30.6.2022 13:00 1916.5
30.6.2022 12:00 1916.2
30.6.2022 11:00 1915.6
30.6.2022 10:00 2015.1
30.6.2022 09:00 1914.7
30.6.2022 08:00 1814.3
30.6.2022 07:00 1814.1
30.6.2022 06:00 1814.2
30.6.2022 05:00 1814.3
30.6.2022 04:00 1814.7
30.6.2022 03:00 1815
30.6.2022 02:00 1815.3
30.6.2022 01:00 1915.7
30.6.2022 00:00 1916
29.6.2022 23:00 1916.2
29.6.2022 22:00 1916.4
29.6.2022 21:00 1916.7
29.6.2022 20:00 1916.8
29.6.2022 19:00 1917
29.6.2022 18:00 1917.1
29.6.2022 17:00 1917.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )