Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Podbanské
Tok:Belá
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 185 cm 185 cm

Podbanské - Belá

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Podbanské - Belá
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 01:45 376.7
26.6.2022 01:30 376.7
26.6.2022 01:15 366.8
26.6.2022 01:00 376.8
26.6.2022 00:45 376.9
26.6.2022 00:30 376.9
26.6.2022 00:15 377
26.6.2022 00:00 377.1
25.6.2022 23:45 377.1
25.6.2022 23:00 377.3
25.6.2022 22:00 377.6
25.6.2022 21:00 377.8
25.6.2022 20:00 378
25.6.2022 19:00 378.5
25.6.2022 18:00 378.8
25.6.2022 17:00 379.3
25.6.2022 16:00 379.6
25.6.2022 15:00 379.9
25.6.2022 14:00 379.9
25.6.2022 13:00 379.6
25.6.2022 12:00 379.3
25.6.2022 11:00 379
25.6.2022 10:00 378.2
25.6.2022 09:00 377.5
25.6.2022 08:00 377
25.6.2022 07:00 376.7
25.6.2022 06:00 376.6
25.6.2022 05:00 376.5
25.6.2022 04:00 376.4
25.6.2022 03:00 376.5
25.6.2022 02:00 376.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )