Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Dovalovo
Tok:Dovalovský potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 130 cm 130 cm

Dovalovo - Dovalovský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dovalovo - Dovalovský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:45 423.1
30.6.2022 15:30 422.8
30.6.2022 15:15 422.7
30.6.2022 15:00 422.4
30.6.2022 14:45 422.2
30.6.2022 14:30 421.9
30.6.2022 14:15 421.5
30.6.2022 14:00 421.2
30.6.2022 13:45 420.9
30.6.2022 13:00 420.6
30.6.2022 12:00 420.1
30.6.2022 11:00 418.8
30.6.2022 10:00 418.6
30.6.2022 09:00 417.5
30.6.2022 08:00 416.9
30.6.2022 07:00 416.6
30.6.2022 06:00 416.6
30.6.2022 05:00 416.8
30.6.2022 04:00 417.1
30.6.2022 03:00 417.4
30.6.2022 02:00 417.8
30.6.2022 01:00 418.2
30.6.2022 00:00 418.6
29.6.2022 23:00 419.1
29.6.2022 22:00 419.5
29.6.2022 21:00 520.1
29.6.2022 20:00 520.6
29.6.2022 19:00 521.2
29.6.2022 18:00 521.5
29.6.2022 17:00 522
29.6.2022 16:00 522.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )