Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Podtureň
Tok:Jamníček
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh

Podtureň - Jamníček

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Podtureň - Jamníček
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:30 8422.3
30.6.2022 15:15 8422.1
30.6.2022 15:00 8422
30.6.2022 14:45 8421.7
30.6.2022 14:30 8421.3
30.6.2022 14:15 8520.9
30.6.2022 14:00 8520.4
30.6.2022 13:45 8520
30.6.2022 13:30 8519.8
30.6.2022 13:00 8519.2
30.6.2022 12:00 8519.2
30.6.2022 11:00 8619.4
30.6.2022 10:00 8618.4
30.6.2022 09:00 8617.2
30.6.2022 08:00 8616.2
30.6.2022 07:00 8615.7
30.6.2022 06:00 8515.7
30.6.2022 05:00 8515.8
30.6.2022 04:00 8516
30.6.2022 03:00 8516.3
30.6.2022 02:00 8516.5
30.6.2022 01:00 8516.8
30.6.2022 00:00 8417
29.6.2022 23:00 8417.3
29.6.2022 22:00 8417.6
29.6.2022 21:00 8417.9
29.6.2022 20:00 8418.1
29.6.2022 19:00 8518.5
29.6.2022 18:00 8518.6
29.6.2022 17:00 8518.8
29.6.2022 16:00 8519
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )