Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Liptovský Ján
Tok:Štiavnica
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm 170 cm

Liptovský Ján - Štiavnica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Liptovský Ján - Štiavnica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 14:30 4014.4
30.6.2022 14:15 4014.2
30.6.2022 14:00 4014.1
30.6.2022 13:45 4013.9
30.6.2022 13:30 4013.8
30.6.2022 13:15 4013.7
30.6.2022 13:00 4013.5
30.6.2022 12:45 4013.2
30.6.2022 12:30 4013
30.6.2022 12:00 4012.7
30.6.2022 11:00 4012.1
30.6.2022 10:00 4011.5
30.6.2022 09:00 4010.9
30.6.2022 08:00 4010.6
30.6.2022 07:00 4010.5
30.6.2022 06:00 4010.6
30.6.2022 05:00 4010.8
30.6.2022 04:00 4010.9
30.6.2022 03:00 4011.1
30.6.2022 02:00 4011.4
30.6.2022 01:00 4011.7
30.6.2022 00:00 4011.9
29.6.2022 23:00 4012.3
29.6.2022 22:00 4012.8
29.6.2022 21:00 4013.4
29.6.2022 20:00 4013.8
29.6.2022 19:00 4013.9
29.6.2022 18:00 4013.9
29.6.2022 17:00 4013.9
29.6.2022 16:00 4014.1
29.6.2022 15:00 4014.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )