Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Liptovský Mikuláš
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 280 cm 280 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 320 cm 320 cm

Liptovský Mikuláš - Váh

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD. Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Liptovský Mikuláš - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.5.2022 17:30 14011
18.5.2022 17:15 13910.9
18.5.2022 17:00 13910.9
18.5.2022 16:45 13910.8
18.5.2022 16:30 13910.8
18.5.2022 16:15 14010.7
18.5.2022 16:00 14010.6
18.5.2022 15:45 14010.5
18.5.2022 15:30 14010.4
18.5.2022 15:00 14010.1
18.5.2022 14:00 1409.6
18.5.2022 13:00 1409
18.5.2022 12:00 1418.5
18.5.2022 11:00 1417.9
18.5.2022 10:00 1407.4
18.5.2022 09:00 1417.1
18.5.2022 08:00 1416.8
18.5.2022 07:00 1426.7
18.5.2022 06:00 1426.8
18.5.2022 05:00 1427
18.5.2022 04:00 1437.2
18.5.2022 03:00 1427.4
18.5.2022 02:00 1447.6
18.5.2022 01:00 1447.8
18.5.2022 00:00 1428
17.5.2022 23:00 1448.1
17.5.2022 22:00 1428.3
17.5.2022 21:00 1438.4
17.5.2022 20:00 1438.5
17.5.2022 19:00 1428.5
17.5.2022 18:00 1438.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )