Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Liptovské Matiašovce
Tok:Suchý potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh

Liptovské Matiašovce - Suchý potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Liptovské Matiašovce - Suchý potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:30 1316.2
30.6.2022 16:15 1316.2
30.6.2022 16:00 1316.2
30.6.2022 15:45 1316.2
30.6.2022 15:30 1316.2
30.6.2022 15:15 1316.2
30.6.2022 15:00 1316.3
30.6.2022 14:45 1316.2
30.6.2022 14:30 1316
30.6.2022 14:00 1315.5
30.6.2022 13:00 1314.7
30.6.2022 12:00 1313.8
30.6.2022 11:00 1313
30.6.2022 10:00 1312.3
30.6.2022 09:00 1311.8
30.6.2022 08:00 1311.6
30.6.2022 07:00 1311.5
30.6.2022 06:00 1311.5
30.6.2022 05:00 1311.6
30.6.2022 04:00 1311.8
30.6.2022 03:00 1312
30.6.2022 02:00 1312.2
30.6.2022 01:00 1312.5
30.6.2022 00:00 1312.7
29.6.2022 23:00 1313.1
29.6.2022 22:00 1213.5
29.6.2022 21:00 1313.9
29.6.2022 20:00 1314.6
29.6.2022 19:00 1315.2
29.6.2022 18:00 1315.7
29.6.2022 17:00 1316.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )