Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Liptovská Sielnica
Tok:Kvačianka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Liptovská Sielnica - Kvačianka

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Liptovská Sielnica - Kvačianka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.5.2022 13:00 9811.3
25.5.2022 12:45 9811.2
25.5.2022 12:30 9811
25.5.2022 12:15 9810.9
25.5.2022 12:00 9810.7
25.5.2022 11:45 9810.6
25.5.2022 11:30 9810.7
25.5.2022 11:15 9810.7
25.5.2022 11:00 9810.6
25.5.2022 10:00 9810.2
25.5.2022 09:00 979.8
25.5.2022 08:00 979.6
25.5.2022 07:00 979.4
25.5.2022 06:00 979.3
25.5.2022 05:00 969.4
25.5.2022 04:00 969.4
25.5.2022 03:00 979.5
25.5.2022 02:00 969.7
25.5.2022 01:00 979.9
25.5.2022 00:00 9710.1
24.5.2022 23:00 9710.3
24.5.2022 22:00 9710.5
24.5.2022 21:00 9710.8
24.5.2022 20:00 9711.2
24.5.2022 19:00 9711.6
24.5.2022 18:00 9711.7
24.5.2022 17:00 9611.8
24.5.2022 16:00 9711.9
24.5.2022 15:00 9711.4
24.5.2022 14:00 9711
24.5.2022 13:00 9710.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )