Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Horáreň Hluché
Tok:Palúdžanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh

Horáreň Hluché - Palúdžanka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Horáreň Hluché - Palúdžanka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 14:30 5714.8
30.6.2022 14:15 5714.8
30.6.2022 14:00 5714.4
30.6.2022 13:45 5714.2
30.6.2022 13:30 5714
30.6.2022 13:15 5713.7
30.6.2022 13:00 5713.6
30.6.2022 12:45 5713.6
30.6.2022 12:30 5713.5
30.6.2022 12:00 5713.4
30.6.2022 11:00 5712.8
30.6.2022 10:00 5712
30.6.2022 09:00 5811.5
30.6.2022 08:00 5811
30.6.2022 07:00 5810.6
30.6.2022 06:00 5810.6
30.6.2022 05:00 5810.6
30.6.2022 04:00 5810.7
30.6.2022 03:00 5810.7
29.6.2022 20:00 5712.1
29.6.2022 19:00 5712.3
29.6.2022 18:00 5712.6
29.6.2022 17:00 5712.6
29.6.2022 16:00 5712.6
29.6.2022 15:00 5712.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )