Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Vlachy
Tok:Kľačianka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Vlachy - Kľačianka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Vlachy - Kľačianka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 14:45 428
30.6.2022 14:30 427.4
30.6.2022 14:15 428.1
30.6.2022 14:00 427.9
30.6.2022 13:45 428.1
30.6.2022 13:30 427
30.6.2022 13:15 426.2
30.6.2022 13:00 426.5
30.6.2022 12:45 426.1
30.6.2022 12:00 426.8
30.6.2022 11:00 424.2
30.6.2022 10:00 421
30.6.2022 09:00 418.8
30.6.2022 08:00 417.8
30.6.2022 07:00 417.2
30.6.2022 06:00 416.5
30.6.2022 05:00 416.4
30.6.2022 04:00 416.8
30.6.2022 03:00 417.2
30.6.2022 02:00 317.5
30.6.2022 01:00 318
30.6.2022 00:00 318.6
29.6.2022 23:00 319.3
29.6.2022 22:00 320
29.6.2022 21:00 421
29.6.2022 20:00 421.7
29.6.2022 19:00 422.2
29.6.2022 18:00 423.5
29.6.2022 17:00 424.9
29.6.2022 16:00 426.5
29.6.2022 15:00 427.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )