Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Partizánska Ľupča
Tok:Ľupčianka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 115 cm 115 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm 170 cm

Partizánska Ľupča - Ľupčianka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Partizánska Ľupča - Ľupčianka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:30 2318.6
30.6.2022 16:15 2318.5
30.6.2022 16:00 2318.3
30.6.2022 15:45 2418
30.6.2022 15:30 2417.6
30.6.2022 15:15 2417.1
30.6.2022 15:00 2416.4
30.6.2022 14:45 2415.8
30.6.2022 14:30 2415.3
30.6.2022 14:00 2414.9
30.6.2022 13:00 2414.7
30.6.2022 12:00 2413.5
30.6.2022 11:00 2412.7
30.6.2022 10:00 2412.4
30.6.2022 09:00 2412.1
30.6.2022 08:00 2412
30.6.2022 07:00 2411.9
30.6.2022 06:00 2412
30.6.2022 05:00 2412.2
30.6.2022 04:00 2412.5
30.6.2022 03:00 2413
30.6.2022 02:00 2413.4
30.6.2022 01:00 2413.9
30.6.2022 00:00 2414.5
29.6.2022 23:00 2415
29.6.2022 22:00 2415.4
29.6.2022 21:00 2415.7
29.6.2022 20:00 2415.8
29.6.2022 19:00 2416
29.6.2022 18:00 2316.1
29.6.2022 17:00 2416.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )