Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hubová
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Hubová - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hubová - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 01:15 6713.2
26.6.2022 01:00 6713.4
26.6.2022 00:45 6613.5
26.6.2022 00:30 6513.6
26.6.2022 00:15 6413.8
26.6.2022 00:00 6313.9
25.6.2022 23:45 6314.1
25.6.2022 23:30 6314.2
25.6.2022 23:15 6314.3
25.6.2022 23:00 6314.4
25.6.2022 22:00 6314.8
25.6.2022 21:00 6315.3
25.6.2022 20:00 6315.7
25.6.2022 19:00 6315.8
25.6.2022 18:00 6315.5
25.6.2022 17:00 6315.1
25.6.2022 16:00 6314.9
25.6.2022 15:00 6314.6
25.6.2022 14:00 6314.2
25.6.2022 13:00 6313.9
25.6.2022 12:00 6313.7
25.6.2022 11:00 6313
25.6.2022 10:00 6312.8
25.6.2022 09:00 6212.6
25.6.2022 08:00 6211.9
25.6.2022 07:00 6311.5
25.6.2022 06:00 6811.3
25.6.2022 05:00 7311.2
25.6.2022 04:00 7811.2
25.6.2022 03:00 8211.3
25.6.2022 02:00 8311.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )