Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zubrohlava
Tok:Polhoranka
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 320 cm 320 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 390 cm 390 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 490 cm 490 cm

Zubrohlava - Polhoranka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zubrohlava - Polhoranka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:15 11321.8
30.6.2022 16:00 11321.8
30.6.2022 15:45 11421.8
30.6.2022 15:30 11421.7
30.6.2022 15:15 11421.7
30.6.2022 15:00 11421.8
30.6.2022 14:45 11521.7
30.6.2022 14:30 11521.4
30.6.2022 14:15 11521.2
30.6.2022 14:00 11521.1
30.6.2022 13:00 11720.1
30.6.2022 12:00 11818.8
30.6.2022 11:00 12017.3
30.6.2022 10:00 12116.1
30.6.2022 09:00 12315.3
30.6.2022 08:00 12415
30.6.2022 07:00 12615
30.6.2022 06:00 12815
30.6.2022 05:00 13115
30.6.2022 04:00 13415.2
30.6.2022 03:00 13715.3
30.6.2022 02:00 14115.5
30.6.2022 01:00 14615.8
30.6.2022 00:00 15116.1
29.6.2022 23:00 16016.5
29.6.2022 22:00 17017.2
29.6.2022 21:00 17918.9
29.6.2022 20:00 9424.6
29.6.2022 19:00 9425.5
29.6.2022 18:00 9426.7
29.6.2022 17:00 9427.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )