Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Tvrdošín
Tok:Orava
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Tvrdošín - Orava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Tvrdošín - Orava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 01:15 10612.6
26.6.2022 01:00 10612.6
26.6.2022 00:45 10512.6
26.6.2022 00:30 10212.5
26.6.2022 00:15 9712.3
26.6.2022 00:00 8112.4
25.6.2022 23:45 7912.4
25.6.2022 23:30 7912.4
25.6.2022 23:15 7912.5
25.6.2022 23:00 7912.5
25.6.2022 22:00 7912.7
25.6.2022 21:00 7912.8
25.6.2022 20:00 7812.8
25.6.2022 19:00 7812.8
25.6.2022 18:00 7912.8
25.6.2022 17:00 9112.9
25.6.2022 16:00 9213.2
25.6.2022 15:00 9213.3
25.6.2022 14:00 9212.9
25.6.2022 13:00 9213
25.6.2022 12:00 9213
25.6.2022 11:00 10413.3
25.6.2022 10:00 10613.2
25.6.2022 09:00 10613.3
25.6.2022 08:00 10513.2
25.6.2022 07:00 10513.2
25.6.2022 06:00 10413.3
25.6.2022 05:00 10313.3
25.6.2022 04:00 10213.4
25.6.2022 03:00 10213.4
25.6.2022 02:00 10213.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )