Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Tvrdošín
Tok:Orava
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Tvrdošín - Orava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Tvrdošín - Orava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 05:45 743.7
5.12.2021 05:30 743.7
5.12.2021 05:15 743.7
5.12.2021 05:00 743.7
5.12.2021 04:45 743.7
5.12.2021 04:30 743.7
5.12.2021 04:15 743.7
5.12.2021 04:00 743.7
5.12.2021 03:45 743.7
5.12.2021 03:00 743.7
5.12.2021 02:00 743.7
5.12.2021 01:00 743.7
5.12.2021 00:00 733.7
4.12.2021 23:00 743.8
4.12.2021 22:00 733.8
4.12.2021 21:00 743.8
4.12.2021 20:00 733.9
4.12.2021 19:00 733.9
4.12.2021 18:00 733.9
4.12.2021 17:00 733.9
4.12.2021 16:00 743.9
4.12.2021 15:00 744
4.12.2021 14:00 744.1
4.12.2021 13:00 734.1
4.12.2021 12:00 734.2
4.12.2021 11:00 734.1
4.12.2021 10:00 734.1
4.12.2021 09:00 734
4.12.2021 08:00 734
4.12.2021 07:00 734.1
4.12.2021 06:00 734.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )