Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Trstená
Tok:Oravica
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Trstená - Oravica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Trstená - Oravica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:00 9421.7
30.6.2022 14:45 9521.8
30.6.2022 14:30 9521.8
30.6.2022 14:15 9521.7
30.6.2022 14:00 9521.9
30.6.2022 13:45 9521.9
30.6.2022 13:30 9421.9
30.6.2022 13:15 9521.8
30.6.2022 13:00 9521.8
30.6.2022 12:00 9520.9
30.6.2022 11:00 9519.8
30.6.2022 10:00 9518.8
30.6.2022 09:00 9518.1
30.6.2022 08:00 9517.8
30.6.2022 07:00 9517.6
30.6.2022 06:00 9517.7
30.6.2022 05:00 9518
30.6.2022 04:00 9518.4
30.6.2022 03:00 9518.8
30.6.2022 02:00 9519.3
30.6.2022 01:00 9519.7
30.6.2022 00:00 9520.1
29.6.2022 23:00 9520.4
29.6.2022 22:00 9620.8
29.6.2022 21:00 9521.1
29.6.2022 20:00 9421.5
29.6.2022 19:00 9421.8
29.6.2022 18:00 9422.3
29.6.2022 17:00 9522.6
29.6.2022 16:00 9522.6
29.6.2022 15:00 9522.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )