Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Oravský Biely Potok
Tok:Studený potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Oravský Biely Potok - Studený potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Oravský Biely Potok - Studený potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:30 4117.8
30.6.2022 15:15 4117.8
30.6.2022 15:00 4117.8
30.6.2022 14:45 4117.5
30.6.2022 14:30 4117.7
30.6.2022 14:15 4118
30.6.2022 14:00 4118.2
30.6.2022 13:45 4118
30.6.2022 13:30 4117.6
30.6.2022 13:00 4117.4
30.6.2022 12:00 4116.4
30.6.2022 11:00 4115.4
30.6.2022 10:00 4114.5
30.6.2022 09:00 4113.6
30.6.2022 08:00 4112.8
30.6.2022 07:00 4112.4
30.6.2022 06:00 4112.4
30.6.2022 05:00 4212.7
30.6.2022 04:00 4213.1
30.6.2022 03:00 4213.4
30.6.2022 02:00 4213.8
30.6.2022 01:00 4214.1
30.6.2022 00:00 4114.6
29.6.2022 23:00 4215.1
29.6.2022 22:00 4115.7
29.6.2022 21:00 4216.2
29.6.2022 20:00 4116.5
29.6.2022 19:00 4116.7
29.6.2022 18:00 4117.1
29.6.2022 17:00 4117.4
29.6.2022 16:00 4117.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )