Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Párnica
Tok:Zázrivka
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Párnica - Zázrivka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Párnica - Zázrivka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:15 4818.9
30.6.2022 15:00 4818.8
30.6.2022 14:45 4818.9
30.6.2022 14:30 4818.7
30.6.2022 14:15 4818.6
30.6.2022 14:00 4818.6
30.6.2022 13:45 4818.3
30.6.2022 13:30 4818.2
30.6.2022 13:15 4818.1
30.6.2022 13:00 4818
30.6.2022 12:00 4817.2
30.6.2022 11:00 4816.3
30.6.2022 10:00 4815.7
30.6.2022 09:00 4815.3
30.6.2022 08:00 4815.2
30.6.2022 07:00 4815.3
30.6.2022 06:00 4915.4
30.6.2022 05:00 4815.6
30.6.2022 04:00 4815.8
30.6.2022 03:00 4816
30.6.2022 02:00 4816.2
30.6.2022 01:00 4816.5
30.6.2022 00:00 4816.8
29.6.2022 23:00 4817.2
29.6.2022 22:00 4817.7
29.6.2022 21:00 4818.1
29.6.2022 20:00 4818.6
29.6.2022 19:00 4918.8
29.6.2022 18:00 4819
29.6.2022 17:00 4819.1
29.6.2022 16:00 4819
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )