Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Dierová
Tok:Orava
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 360 cm 360 cm

Dierová - Orava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dierová - Orava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 00:15 12518.7
26.6.2022 00:00 12518.8
25.6.2022 23:45 12518.9
25.6.2022 23:30 12519
25.6.2022 23:15 12519
25.6.2022 23:00 12519.1
25.6.2022 22:45 12619.2
25.6.2022 22:30 12619.3
25.6.2022 22:15 12719.4
25.6.2022 22:00 12719.5
25.6.2022 21:00 12919.8
25.6.2022 20:00 12920.1
25.6.2022 19:00 12920.2
25.6.2022 18:00 12920.2
25.6.2022 17:00 12920.3
25.6.2022 16:00 12819.8
25.6.2022 15:00 12819.3
25.6.2022 14:00 12718.7
25.6.2022 13:00 12718.3
25.6.2022 12:00 12317.9
25.6.2022 11:00 12117.6
25.6.2022 10:00 12117.5
25.6.2022 09:00 11917.3
25.6.2022 08:00 11717.1
25.6.2022 07:00 11617
25.6.2022 06:00 11617.2
25.6.2022 05:00 11617.5
25.6.2022 04:00 11717.8
25.6.2022 03:00 11818.3
25.6.2022 02:00 11918.8
25.6.2022 01:00 12119.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )