Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Turany
Tok:Čiernik
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Turany - Čiernik

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Turany - Čiernik
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:15 1519.6
30.6.2022 16:00 1519.6
30.6.2022 15:45 1519.8
30.6.2022 15:30 1520
30.6.2022 15:15 1520.3
30.6.2022 15:00 1520.2
30.6.2022 14:45 1520.2
30.6.2022 14:30 1520.2
30.6.2022 14:15 1520.2
30.6.2022 14:00 1520.2
30.6.2022 13:00 1519.9
30.6.2022 12:00 1519.5
30.6.2022 11:00 1519.1
30.6.2022 10:00 1518.5
30.6.2022 09:00 1518
30.6.2022 08:00 1517.4
30.6.2022 07:00 1516.8
30.6.2022 06:00 1516.3
30.6.2022 05:00 1516.4
30.6.2022 04:00 1516.5
30.6.2022 03:00 1516.7
30.6.2022 02:00 1516.9
30.6.2022 01:00 1517.1
30.6.2022 00:00 1517.2
29.6.2022 23:00 1517.4
29.6.2022 22:00 1517.5
29.6.2022 21:00 1517.7
29.6.2022 20:00 1518.2
29.6.2022 19:00 1518.6
29.6.2022 18:00 1518.6
29.6.2022 17:00 1518.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )