Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Turčianske Teplice
Tok:Teplica
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 50 cm 50 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 90 cm 90 cm

Turčianske Teplice - Teplica

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný vypúšťaním z kúpeľov.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Turčianske Teplice - Teplica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 14:30 1418.7
30.6.2022 14:15 1518.6
30.6.2022 14:00 1518.6
30.6.2022 13:45 1518.5
30.6.2022 13:30 1518.3
30.6.2022 13:15 1518.1
30.6.2022 13:00 1518.1
30.6.2022 12:45 1517.9
30.6.2022 12:30 1517.7
30.6.2022 12:00 1517.5
30.6.2022 11:00 1516.9
30.6.2022 10:00 1516.3
30.6.2022 09:00 1516.1
30.6.2022 08:00 1515.8
30.6.2022 07:00 1515.9
30.6.2022 06:00 1515.9
30.6.2022 05:00 1516
30.6.2022 04:00 1516.2
30.6.2022 03:00 1516.9
30.6.2022 02:00 1517.3
30.6.2022 01:00 1517.3
30.6.2022 00:00 1417.1
29.6.2022 23:00 1417.3
29.6.2022 22:00 1418.5
29.6.2022 21:00 1419
29.6.2022 20:00 1418
29.6.2022 19:00 1418
29.6.2022 18:00 1417.9
29.6.2022 17:00 1518.6
29.6.2022 16:00 1517.7
29.6.2022 15:00 1517.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )