Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Mošovce
Tok:Čierna voda
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec

Mošovce - Čierna voda

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Mošovce - Čierna voda
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:30 818.8
30.6.2022 15:15 818.6
30.6.2022 15:00 818.5
30.6.2022 14:45 818.5
30.6.2022 14:30 818.3
30.6.2022 14:15 818.2
30.6.2022 14:00 818
30.6.2022 13:45 817.9
30.6.2022 13:30 817.7
30.6.2022 13:00 817.4
30.6.2022 12:00 916.9
30.6.2022 11:00 916.5
30.6.2022 10:00 916.2
30.6.2022 09:00 915.9
30.6.2022 08:00 915.8
30.6.2022 07:00 915.7
30.6.2022 06:00 915.7
30.6.2022 05:00 915.8
30.6.2022 04:00 916
30.6.2022 03:00 916.2
30.6.2022 02:00 916.5
30.6.2022 01:00 916.8
30.6.2022 00:00 917.1
29.6.2022 23:00 817.5
29.6.2022 22:00 817.8
29.6.2022 21:00 818
29.6.2022 20:00 818.2
29.6.2022 19:00 818.3
29.6.2022 18:00 818.3
29.6.2022 17:00 818.2
29.6.2022 16:00 818
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )