Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Martin
Tok:Turiec
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Martin - Turiec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE. Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Martin - Turiec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.5.2022 17:15 10113.7
18.5.2022 17:00 10013.7
18.5.2022 16:45 10013.7
18.5.2022 16:30 10113.7
18.5.2022 16:15 10013.7
18.5.2022 16:00 10113.7
18.5.2022 15:45 10013.7
18.5.2022 15:30 10113.6
18.5.2022 15:15 10113.6
18.5.2022 15:00 10113.5
18.5.2022 14:00 10113.3
18.5.2022 13:00 10112.9
18.5.2022 12:00 10112.4
18.5.2022 11:00 10112
18.5.2022 10:00 10111.6
18.5.2022 09:00 10211.3
18.5.2022 08:00 10211.1
18.5.2022 07:00 10211
18.5.2022 06:00 10211.1
18.5.2022 05:00 10211.3
18.5.2022 04:00 10211.5
18.5.2022 03:00 10211.7
18.5.2022 02:00 10211.9
18.5.2022 01:00 10212
18.5.2022 00:00 10212.2
17.5.2022 23:00 10212.4
17.5.2022 22:00 10212.5
17.5.2022 21:00 10212.7
17.5.2022 20:00 10212.7
17.5.2022 19:00 10212.8
17.5.2022 18:00 10212.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )